การเรียกใช้งานโปรแกรม Paint

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับระบบปฏิบัติการ Windows เป็นโปรแกรมวาดภาพ ทั้งสามารถสร้างทักษะการใช้ เมาส์ ได้เป็นอย่างดี

การเข้าโปรแกรม Paint มีขั้นตอนดังนี้

– คลิกที่ปุ่ม Start

– เลือกคำสั่ง Programs

– เลือกคำสั่ง Accessories

– เลือกคำสั่ง Paint

paint01

 

 

 

หลังจากนั้นเครื่องจะเปิดโปรแกรมให้ดังรูปต่อไปนี้

1