การใช้เครื่องมือในการขีดเส้นในโปรแกรม Paint

เครื่องมือที่ใช้ในการขีดเส้นในโปรแกรม Paint

line