การใช้เครื่องมือในการระบายสี

การใช้เครื่องมือในการระบายสีในโปรแกรม Paint

 

paints

 

สีที่มีให้เลือก

color