บทที่ 12 : คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ(Possessive Adjectives)

possessive-adjectives

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ(Possessive Adjectives) คือคำที่ขยายคำนาม โดยจะวางไว้หน้าคำนามเสมอ เช่น

This is my father.   (นี่คือพ่อของฉัน)

 

คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่

คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ

คำอ่าน

ความหมาย

My มาย ของฉัน
Your ยัวร์ ของคุณ
Our เอาเวอร์ ของเรา
Her เฮอร์ ของเขา(ผู้หญิง)
His ฮิส ของเขา(ผู้ชาย)
Their แดร์ ของเขาทั้งหลาย

 

*การแสดงความเป็นเจ้าของอาจจะใช้ ’s หลังคำนามก็ได้ เช่น Jeeraphong’s pen. (ปากกาของจีระพงษ์)