บทที่ 6 : Prepositions (คำบุพบท)

คำบุพบท คือ คำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำอื่นๆ

 

prepositions-of-place

IN (อิน) แปลว่า ใน : ใช้กับเวลาและสถานที่ เช่น

in time (ทันเวลา)

in the afternoon (ตอนบ่าย)

in Sukhothai (ในจังหวัดสุโขทัย)

in Wangtakor (ในตำบลวังตะคร้อ)

 

 

ON (ออน) แปลว่า บน : ใช้กับวัน และสถานที่ เช่น

on Monday (วันจันทร์)

on New Year’s Day (วันขึ้นปีใหม่)

on time (ตรงเวลา)

on foot (เดินเท้า)

on the floor (บนพื้น)

 

 

AT (แอท) แปลว่า ที่ : ใช้กับเวลาที่เจาะจง และสถานที่ที่เจาะจง เช่น

at the airport (ที่สนามบิน)

at night (กลางคืน)

 

 

คำบุพบทอื่นๆ ที่ควรรู้

 

behind (บีไฮนด์) แปลว่า ข้างหลัง

before (บีฟอร์) แปลว่า ก่อน

from (ฟรอม) แปลว่า จาก

under (อันเดอร์) แปลว่า ใต้

up (อัพ) แปลว่า ขึ้น

to (ทู) แปลว่า ถึง

inside (อินไซด์) แปลว่า ข้างใน

outside (เอาท์ไซด์) แปลว่า ข้างนอก

near (เนียร์) แปลว่า ใกล้

in front of (อิน ฟรอนท์ ออฟ) แปลว่า ข้างหน้า

after (อาฟเตอร์) แปลว่า หลัง

down (ดาวน์) แปลว่า ลง

 

 

ภาพจาก : http://englishtimellucanes.blogspot.com/2013/10/prepositions-inon.html