หน่วยประมวลผลข้อมูล

หน่วยประมวลผลข้อมูล ??

 

ทำหน้าที่คำนวณข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาแล้วส่งต่อออกไปยัง “หน่วยแสดงผลข้อมูล”

 

cpu

 

สอนโดย – จีระพงษ์    โพพันธุ์