บทที่ 1 : Question Word (คำแสดงคำถาม)

questions

คำแสดงคำถามที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่

What (วอท) = อะไร

Where (แวร์) = ที่ไหน

When (เวน) = เมื่อไร

Why (วาย) = ทำไม

Who (ฮู) = ใคร

Which (วิช) = อันไหน

Whose (วูส) = คนเป็นเจ้าของ

Whom (วอม) = คน(ใช้กับกรรม)

How (ฮาว) = อย่างไร

 

หลักการใช้ Question Word โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ

1. Question Word + กริยาช่วย + ประธาน + …

2. Question Word + do/does/did + ประธาน + กริยาช่องที่ 1 + …