การใช้งานแท็ป

การใช้งานแท็ป

ในงานเอกสารที่ต้องเว้นระยะแต่ละช่วงให้เท่ากัน คุณสามารถกำหนดระยะการพิมพ์ (TAB) ได้ มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแฟ้มงานเอกสารใหม่

2. ที่เส้นไม้บรรทัด (Ruler) มีสัญลักษณ์ของ TAB อยู่ด้านซ้าย

3. คลิกเลือกแบบของ TAB ที่ต้องการ แล้วคลิกวางตำแหน่งบนเส้นไม้บรรทัด

2-4-1

2-4-2  การหยุด แท็บซ้าย จะตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่จะเลื่อนไปทางขวาขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

2-4-3  การหยุด แท็บกึ่งกลาง จะตั้งค่าตำแหน่งกึ่งกลางของข้อความ โดยข้อความจะจัดกึ่งกลางลงในตำแหน่งนี้ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ

2-4-4  การหยุด แท็บขวา จะตั้งค่าด้านขวาสุดของข้อความ ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ ข้อความจะเลื่อนไปทางซ้าย

2-4-5  การหยุด แท็บจุดทศนิยม จะจัดแนวตัวเลขรอบจุดทศนิยม ไม่ว่าตัวเลขจะมีกี่หลัก จุดทศนิยมจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน (คุณสามารถจัดแนวตัวเลขให้อยู่รอบอักขระจุดทศนิยมได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้แท็บจุดทศนิยมในการจัดแนวตัวเลขให้อยู่รอบอักขระอื่นได้ เช่น เครื่องหมายยัติภังค์หรือเครื่องหมาย “และ”)

2-4-6  แท็บแถบ จะไม่กำหนดตำแหน่งของข้อความ แท็บแถบจะแทรกแถบแนวตั้งที่ตำแหน่งแท็บ

 

4. หลังจากตั้งระยะของ TAB แล้ว พิมพ์ข้อมูล ต้องการเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ตั้งไว้ กดปุ่ม TAB ที่คีย์บอร์ด