การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word

ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word เพื่อสร้างเอกสารรายงานต่างๆ เราจำเป็นต้องรู้วิธีการเรียกใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรม

          หลักจากที่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้ว การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกที่ปุ่ม Start ที่อยู่บนทาสก์บาร์ (Taskbar)

2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่คำว่า All Programs แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Microsoft Office

3. เลื่อนเมาส์มาที่ Microsoft Office Word 2007 (ดังภาพ) แล้วคลิก

 

1-1-1