การบันทึกงาน

การบันทึกข้อมูล

เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จแต่ต้องการหยุดทำงาน เราต้องจัดเก็บงานที่เราทำไว้ก่อน โดยการบันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ โดยมีวิธีการดังนี้

1. คลิกที่เมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Save ดังรูป

paint2

 

2. ตั้งชื่อข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษว่า PCMAN ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม Save

paint3