การบันทึก ปิดแฟ้ม และการออกจากโปรแกรม

การบันทึกเอกสาร

เมื่อพิมพ์งานเอกสารเสร็จแล้ว ก็ต้องทำการบันทึกข้อมูลลงในที่เก็บข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

1-4-1

 

1. คลิกปุ่ม 1-4-3Save บนแถบ  Quick Access Toolbar(หมายเลข 1) หรือคลิกปุ่ม 1-4-2 Office Button เลือกคำสั่ง Save(บันทึก) หรือ Save As(บันทึกเป็น) ก็ได้

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้กำหนดรายละเอียดดังนี้

1-4-4

2.1 เลือกตำแหน่งสถานที่จัดเก็บ

2.2 ตั้งชื่อไฟล์งาน

2.3 กดที่ปุ่ม “บันทึก” ได้ไฟล์นามสกุล .pptx

 

 

การปิดแฟ้ม

การปิดแฟ้มเป็นเพียงการปิดงานที่เรากำลังทำงานอยู่เท่านั้น ยังไม่ได้ปิดโปรแกรม ถ้ายังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ก่อนโปรแกรมจะถามเพื่อให้บันทึกแฟ้มหรือไม่บันทึกหรือยังไม่ปิดแฟ้มนั้น การสั่งปิดแฟ้มทำตามขั้นตอนดังนี้

1-4-5

1. คลิกที่ปุ่ม 1-4-2 Office Button

2. เลือก “ปิด”

3. ถ้ายังไม่ได้บันทึกงาน โปรแกรมจะถามว่า “คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ได้กระทำหรือไม่

1-4-6

การตอบคำถาม

ถ้าตอบ “ใช่”              โปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อแฟ้มเพื่อบันทึกข้อมูล

ถ้าตอบ “ไม่ใช่”            แฟ้มนี้จะถูกปิดและข้อมูลจะหายไป

ถ้าตอบ “ยกเลิก”         โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าต่างเดิมเหมือนกับไม่ได้คำสั่งใด ๆ

 

 

 

การออกจากโปรแกรม

          มีขั้นตอนการออกจากโปรแกรมดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม 1-4-2 Office Button

2. เลือกคำสั่งจบการทำงาน PowerPoint หรือปุ่ม x ที่มุมบนขวา