การบันทึกเอกสารและการเก็บบันทึกเอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่น

การบันทึกเอกสาร

เมื่อเราพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ต้องทำการบันทึกข้อมูลลงในเครื่อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกปุ่ม  office-button  Office Button
 2. เลือกคำสั่ง บันทึก หรือ บันทึกเป็น

1-4-1

 

 1. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้กำหนดรายละเอียดดังนี้
  1-4-2

  • ด้านซ้ายมือ เลือกตำแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล
  • ที่ช่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการ
 1. คลิกปุ่ม บันทึก จะได้ไฟล์นามสกุล .docx

 

 

การเก็บบันทึกเอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่นหรือไดร์ฟอื่น

เมื่อเราทำการเพิ่มเติมรายละเอียดในแฟ้มงาน หรือทำการแก้ไขข้อมูลในเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการ บันทึก เป็นแฟ้มงานอื่นหรือไดร์ฟอื่น มีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกปุ่ม  office-button Office Button
 2. เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น

1-4-3

 1. เลือก เอกสาร Word
 2. จะปรากฏหน้าต่างของ บันทึกเป็น ให้กำหนดรายละเอียดดังนี้

1-4-24.1 ด้านซ้ายมือ เลือกตำแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูล

4.2 ที่ช่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการ

5. คลิกปุ่ม บันทึก จะได้ไฟล์นามสกุล .docx