รู้จัก Search engine

เสิร์ชเอนจิน (Search engine) คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ

 

เสิร์ชเอนจินที่น่ารู้จัก

1. www.google.co.th

google

 

2. www.yahoo.com

yahoo

 

3. www.bing.com

bing

 

อ้างอิง : วิกิพีเดีย. เสิร์ชเอนจิน. www.wikipedia.org, 2556