การค้นหารูปภาพในอินเทอร์เน็ต

การค้นหาข้อมูลประเภทรูปภาพในอินเทอร์เน็ต มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดเว็บเบราเซอร์ขึ้นมา (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)

2. พิมพ์เว็บไซต์ Google (www.google.co.th) ในช่อง URL

2-2-1

 

3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไป (ในตัวอย่างพิมพ์คำว่า นักเรียน ลงไป)

4. คลิกเลือกคำสั่ง “ค้นรูป”

2-2-2

 

5. การกำหนดคุณสมบัติการค้นหาเพิ่มเติม สามารถทำได้โดยคลิกที่คำสั่ง “เครื่องมือค้นหา”

2-2-3

  • ขนาด – ใช้ในการเลือกขนาดของภาพที่ต้องกาค้นหา
  • สี – กำหนดสีที่ต้องการค้นหา
  • ประเภท – เลือกประเภทต่างๆ เช่น ใบหน้า, ภาพถ่าย, คลิปอาร์ต, ภาพวาดลายเส้น หรือแอนิเมชั่น
  • เวลา – ช่วงเวลาในการโพสต์

 

6. เลือกรูปภาพตามที่ต้องการ

7. เมื่อได้รูปภาพตามต้องการแล้ว คลิกที่รูปภาพเพื่อให้ภาพเป็นภาพใหญ่

8. คลิกขวาที่รูปภาพเลือก “บันทึกเป็น”

2-2-4

9. จะมีไดอะล็อกบล็อกขึ้นมา เลือกสถานที่จัดเก็บ ตั้งชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก

2-2-5