การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน

การเลือกพื้นที่ของภาพด้วยรูปทรงเลขาคณิต (Marquee Tool)

เป็นการเลือกพื้นที่ของภาพในลักษณะสี่เหลี่ยม วงกลม เส้นแนวตั้ง และเส้นแนวนอน การเลือกพื้นที่สามารถทำได้โดยการเลือกเครื่องมือ Marquee แล้วลากเมาส์บนภาพตามขนาดที่เราต้องการ

marquee2

จากนั้นจะพบว่ามีเส้นประเกิดขึ้นบริเวณที่เราเลือก จากนั้นก็กระทำตามที่ต้องการ อาทิ ไปที่เมนูคำสั่ง Edit เลือก Copy เพื่อทำการคัดลอก เลือก Cut เพื่อตัดส่วนที่เลือกออก หรือจะกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด เพื่อลบส่วนที่เลือกออกก็ได้

crop

**ในกรณีที่ใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee (สี่เหลี่ยม) และ Elliptical Marquee (วงกลม) ถ้ากดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้สี่เหลี่ยมจะเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส วงกลมจะมีรัศมีที่เท่ากัน หรือถ้ากดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดจะเป็นการเลือกพื้นที่จากจุดศูนย์กลางแล้วขยายออกไป

 

นอกจากเราจะสามารถตัดภาพได้แล้ว เรายังสามารถตัดภาพที่มีขอบฟุ้งเบลอได้อีกด้วย วิธีการคือ

 1. เลือกเครื่องมือ Marquee หลังจากนั้นกำหนดค่า Feather = 20 px หรือมากกว่าน้อยกว่า

marquee3

 1. ไปที่เมนูคำสั่ง Edit > Copy
 2. ไปที่เมนูคำสั่ง File > New
 3. ไปที่เมนูคำสั่ง Edit > Paste ก็จะได้ภาพที่มีขอบฟุ้งเบลอ

marquee4

 

 

 

การเลือกพื้นที่ภาพอย่างอิสระ (Lasso Tool)

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการตัดต่อภาพที่มีรูปทรงไม่ใช่เลขาคณิต เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ดังนั้นการเลือกพื้นที่ในภาพจะกระทำได้อย่างอิสระ Lasso Tool ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้

lasso

 • Lasso Tool : ใช้เลือกพื้นที่อย่างอิสระ วิธีการใช้งานคือ คลิกเลือกเครื่องมือ Lasso Tool หลังจากนั้นคลิกเมาส์แล้วลากไปบนพื้นที่ภาพของภาพจนวนกลับมาบรรจบกัน
 • Polygonal Lasso Tool : ใช้เลือกพื้นที่ในลักษณะเส้นตรง มุมเหลี่ยม วิธีการใช้งานคือ คลิกเลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso Tool แล้วคลิกเป็นจุดๆ บนพื้นที่ของภาพจนวนกลับมาบรรจบกัน
 • Magnetic Lasso Tool : ใช้เลือกพื้นที่แบบเกาะกับเส้น วิธีการใช้งานคือ คลิกเลือกเครื่องมือ Magnetic Lasso Tool แล้วคลิก 1 ครั้งไปบนเส้นของภาพ แล้วลากเมาส์ไปในส่วนที่ต้องการจนวนกลับมาบรรจบกัน

 

 

 

การเลือกพื้นที่เพิ่มเติม

หลังจากที่ได้ทำการเลือกพื้นที่ไปแล้ว เราสามารถเลือกพื้นที่เพิ่มเติมได้ ด้วยเครื่องมือ Marquee Tool หรือ Lasso Tool วิธีการคือ

 1. เลือกเครื่องมือ Marquee Tool หรือ Lasso Tool
 2. เลือกพื้นที่ของภาพ
 3. กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วทำการเลือกพื้นที่เพิ่มเติม

 

 

 

การเลือกพื้นที่ที่มีสีตัดกันชัดเจน (Magic Wand Tool)

ภาพบางภาพ มีสีพื้นหลังกับสีของภาพที่ตัดกันชัดเจน ดังนั้นเวลาที่เราต้องการเลือกพื้นที่ของภาพ เราสามารถใช้เครื่องมือ Magic Wand Tool เลือกพื้นที่ของภาพได้ วิธีการคือ

 1. เลือกเครื่องมือ Magic Wand Tool
  magic

 2. คลิกเลือกพื้นที่ของภาพ จากภาพเป็นการเลือกพื้นที่ที่มีสีขาว
  magic2

ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเลือกตัวอักษรแทนพื้นที่สีขาว สามารถทำได้โดยไปที่เมนูคำสั่ง Select > Invert
magic4

ก็จะได้ดังภาพ
magic3

 

 

 

 

การเลือกพื้นที่ของภาพทั้งหมด

ถ้าเราต้องการเลือกพื้นที่ของภาพทั้งหมด เราสามารถทำได้โดยไปที่เมนูคำสั่ง Select > All หรือจะใช้คีย์ลัดคือ Ctrl + A

         select

 

 

 

 

การเลือกพื้นที่ของภาพตามสี (Color Range)

          การเลือกพื้นที่ของภาพตามสีนั้น สามารถทำได้โดย

 1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา
 2. ไปที่เมนูคำสั่ง Select > Color Range
 3. จะปรากฏกน้าต่าง Color Range ขึ้นมาให้เราเลือกสี
  color

 4. เมื่อเลือกสีได้แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

color2

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง ปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549