กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์

กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์ หลังจากเลือก Transition แล้ว ต้องการกำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์เพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่มลูกศรลงของช่อง “เสียงการเปลี่ยนแปลง” เลือกเสียงที่ต้องการ

3-2-1

 

2. ที่ช่อง “ความเร็วในการเปลี่ยน” เลือกความเร็วในการเปลี่ยนสไลด์

3-2-2

 

3. คลิกปุ่ม “นำไปใช้กับทั้งหมด” เพื่อให้ทำกับสไลด์ทั้งหมด ถ้าต้องการทำกับสไลด์หน้าเดียวก็ไม่ต้องเลือกปุ่มนี้

3-2-3