การออกแบบและการวางแผน(2)

storyboard คืออะไร

 

storyboard คือ การเขียนกรอบแสดงผลของหน้าเว็บเพจแต่ละเพจ แต่ละหน้าจอที่จะปรากฏแก่ผู้เข้าชม ว่าจะมีอะไรบ้าง เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง ลิงค์ ตลอดจนตำแหน่งการใช้พื้นที่ส่วนต่างๆ เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละเว็บเพจก่อนที่จะลงมือใช้โปรแกรมสร้างเว็บ (พูดง่ายๆ storyboard ก็คือเค้าโคลงของเว็บไซต์นั่นเอง)

 

 

ตัวอย่างของ storyboard

 

ตัวอย่างที่ 1

ref1

ตัวอย่างที่ 2

ref2

ตัวอย่างที่ 3

ref3

ตัวอย่างที่ 4

ref4

 

 

 

 

 

จัดทำโดย นายจีระพงษ์   โพพันธุ์
อ้างอิง
: 1. ladychan (webmaster). “ตัวอย่างรูปแบบStoryboardสำหรับAnimation”. http://www.pings.in.th/node/842. 2553

2. Chutiwat. “ความรู้ในการสร้าง StoryBoard “. http://chutiwat.blogspot.com/2010/02/storyboard.html. 2553