การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก แม่แบบ และ งานนำเสนอเปล่า

การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก แม่แบบ

เป็นการสร้างงานนำเสนอโดยมีพื้นสไลด์สวยงานให้เลือกใช้ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม  1-4-2 Office Button เลือกคำสั่ง “สร้าง”

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ งานนำเสนอใหม่ ส่วนของ แม่แบบ เลือกหมวดหมู่ แม่แบบที่ติดตั้ง
1-3-1

 

3. เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “สร้าง” หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ สร้างจากหมวดหมู่ ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง ก็ได้ มีขั้นตอนดังนี้

3.1 คลิกที่ปุ่ม  1-4-2  Office Button เลือกคำสั่ง “สร้าง”

3.2 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ งานนำเสนอใหม่ ส่วนของ แม่แบบ เลือกหมวดหมู่ ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง

3.3 เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “สร้าง”

 

 

 

การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก งานนำเสนอเปล่า

1. คลิกที่ปุ่ม  1-4-2 Office Button เลือกคำสั่ง “สร้าง”

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ งานนำเสนอใหม่ ส่วนของ แม่แบบ เลือกหมวดหมู่ ว่างและล่าสุด เลือก งานนำเสนอเปล่า เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “สร้าง”

1-3-2

 

เมื่อสร้างงานใหม่ขึ้นมาแล้ว คลิกในกรอบข้อความ แล้วพิมพ์ได้เลย