พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก แม่แบบ

เป็นการสร้างงานนำเสนอโดยมีพื้นสไลด์สวยงานให้เลือกใช้ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม  1-4-2 Office Button เลือกคำสั่ง “สร้าง”

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ งานนำเสนอใหม่ ส่วนของ แม่แบบ เลือกหมวดหมู่ แม่แบบที่ติดตั้ง
1-3-1

 

3. เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “สร้าง” หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ สร้างจากหมวดหมู่ ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง ก็ได้ มีขั้นตอนดังนี้

3.1 คลิกที่ปุ่ม  1-4-2  Office Button เลือกคำสั่ง “สร้าง”

3.2 จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ งานนำเสนอใหม่ ส่วนของ แม่แบบ เลือกหมวดหมู่ ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง

3.3 เลือกแบบที่ต้องการ ดูตัวอย่างด้านขวา เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “สร้าง”

 

 

 

การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก งานนำเสนอเปล่า

1. คลิกที่ปุ่ม  1-4-2 Office Button เลือกคำสั่ง “สร้าง”

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ งานนำเสนอใหม่ ส่วนของ แม่แบบ เลือกหมวดหมู่ ว่างและล่าสุด เลือก งานนำเสนอเปล่า เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “สร้าง”

1-3-2

 

เมื่อสร้างงานใหม่ขึ้นมาแล้ว คลิกในกรอบข้อความ แล้วพิมพ์ได้เลย

 

 

 

การบันทึกเอกสาร

เมื่อพิมพ์งานเอกสารเสร็จแล้ว ก็ต้องทำการบันทึกข้อมูลลงในที่เก็บข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้

1-4-1

 

1. คลิกปุ่ม 1-4-3Save บนแถบ  Quick Access Toolbar(หมายเลข 1) หรือคลิกปุ่ม 1-4-2 Office Button เลือกคำสั่ง Save(บันทึก) หรือ Save As(บันทึกเป็น) ก็ได้

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Save As ให้กำหนดรายละเอียดดังนี้

1-4-4

2.1 เลือกตำแหน่งสถานที่จัดเก็บ

2.2 ตั้งชื่อไฟล์งาน

2.3 กดที่ปุ่ม “บันทึก” ได้ไฟล์นามสกุล .pptx

 

 

 

การปิดแฟ้ม

การปิดแฟ้มเป็นเพียงการปิดงานที่เรากำลังทำงานอยู่เท่านั้น ยังไม่ได้ปิดโปรแกรม ถ้ายังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ก่อนโปรแกรมจะถามเพื่อให้บันทึกแฟ้มหรือไม่บันทึกหรือยังไม่ปิดแฟ้มนั้น การสั่งปิดแฟ้มทำตามขั้นตอนดังนี้

1-4-5

1. คลิกที่ปุ่ม 1-4-2 Office Button

2. เลือก “ปิด”

3. ถ้ายังไม่ได้บันทึกงาน โปรแกรมจะถามว่า “คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ได้กระทำหรือไม่

1-4-6

การตอบคำถาม

ถ้าตอบ “ใช่”              โปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อแฟ้มเพื่อบันทึกข้อมูล

ถ้าตอบ “ไม่ใช่”            แฟ้มนี้จะถูกปิดและข้อมูลจะหายไป

ถ้าตอบ “ยกเลิก”         โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าต่างเดิมเหมือนกับไม่ได้คำสั่งใด ๆ

 

 

 

การออกจากโปรแกรม

          มีขั้นตอนการออกจากโปรแกรมดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม 1-4-2 Office Button

2. เลือกคำสั่งจบการทำงาน PowerPoint หรือปุ่ม x ที่มุมบนขวา

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้