ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์

การตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์ เมื่อกำหนด Effect และรายละเอียดอื่นๆ แล้ว ต้องการกำหนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์ มีขั้นตอนดังนี้

 

3-3-1

 

  • เปลี่ยนสไลด์เมื่อใช้เมาส์คลิก
  • ตั้งเวลาอัตโนมัติทุกกี่วินาที จากตัวอย่างนี้ กำหนดเป็น 0 วินาที