ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ

ก่อนที่จะทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office Word เราจะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมก่อน เพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆ ที่ครูจะพูดกล่าวอ้างถึงในเนื้อหาถัดไปได้ง่ายขึ้น
1-2-1

Office Button: เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ

Quick Access Toolbar: เป็นแถบเครื่องมือให้เราเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้

Title bar: แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่เปิดใช้งานอยู่

แถบ Ribbon: เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น

Status bar: แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ

View bar: แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ

 

 

 

————————————————————–

Ribbon

1-2-2

Ribbon มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่สามอย่าง ดังนี้

1. แท็บ มีแท็บพื้นฐานอยู่ 7 แท็บตลอดแนวด้านบน(หน้าแรก, แทรก, เค้าโครงหน้ากระดาษ, การอ้างอิง, การส่งจดหมาย, ตรวจทาน และมุมมอง) โดยแต่ละแท็บจะแสดงพื้นที่การกระทำต่างๆ

2. กลุ่ม แต่ละแท็บจะมีกลุ่มหลายกลุ่มที่แสดงรายการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน

3. คำสั่ง คำสั่งจะเป็นปุ่ม กล่องสำหรับใส่ข้อมูล หรือเมนู

 

 

 

เครื่องมือรูปภาพ

1-2-3

ขณะที่เราเลือกรูปภาพจะมีแท็บ เครื่องมือรูปภาพ เพิ่มเติมปรากฏขึ้นมา โดยแสดงกลุ่มคำสั่งต่างๆ สำหรับทำงานกับรูปภาพ

ในโปรแกรม Microsoft OfficeWord2007 นี้ แท็บบางแท็บจะปรากฏขึ้นเมื่อเราต้องการใช้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเราได้แทรกรูปภาพลงไป แต่ตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับรูปภาพนั้น แล้วจะหาคำสั่งเหล่านั้นได้ที่ไหน

1. เลือกรูปภาพ

2. แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น คลิกที่แท็บดังกล่าว

3. กลุ่มและคำสั่งเพิ่มเติมปรากฏขึ้นเพื่อใช้ทำงานกับรูปภาพ เช่น กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ

หมายเหตุ: เมื่อคลิกนอกรูปภาพ แท็บ เครื่องมือรูปภาพ จะหายไป และกลุ่มอื่นๆ จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 

 

 

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

1-2-4

เมื่อเราเลือกข้อความและชี้ไปที่ข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏให้เห็นเลือนลาง

สมมุติว่าเราต้องการจัดรูปแบบข้อความบางข้อความอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะนั้น เรากำลังทำงานอยู่บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ เราสามารถคลิกแท็บ หน้าแรก เพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบ แต่ต่อไปนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วกว่า

1. เลือกข้อความด้วยการลากด้วยเมาส์ แล้วชี้ไปที่ข้อความที่เลือกนั้น

2. แถบ เครื่องมือขนาดเล็ก จะปรากฏให้เห็นเลือนลาง ถ้าใช้เมาส์ชี้ไปที่แถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือจะปรากฏชัดเจนขึ้นและสามารถคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบได้ที่นั่น

 

 

 

 

อ้างอิง – Microsoft Corporation. “การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007”. office.microsoft.com , 2014