วิธีการเปิดและปิดเครื่อง

วิธีการเปิด

1. ตรวจสอบปลั๊กไฟฟ้าหรือเปิดสวิทย์สำหรับไฟฟ้าที่มีระบบป้องกันอยู่

2. กดปุ่ม Power ที่ตัว ซีพียู หรือปุ่มที่มีสัญลักษณ์นี้    power

3. กดปุ่ม Power ที่ตัวจอภาพ หรือปุ่มที่มีสัญลักษณ์นี้   power

4. รอจนกว่าจะแสดงหน้าจอดังนี้ (การแสดงของภาพแต่ละเครื่องอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่ที่การปรับแต่งหากไม่ปรากฏหน้าจอดังตัวอย่างแสดงว่าเครื่องมีปัญหา)

screen

 

 

วิธีการปิด

5. การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีวิธีการดังนี้
– เลื่อนเมาส์มาให้ตรงกับปุ่มคำว่า     Start   แล้วคลิกเมาส์ด้านซ้าย 1 ครั้ง
– เลือกคำสั่ง Shut Down หมายถึง คำสั่งที่ต้องการเลิกการทำงาน
– คลิกที่ปุ่ม Turn Off
windows_xp_shutdown

6. คำสั่งในการ Shut Down จะทำการปิดเครื่องที่ CPU ให้อัตโนมัติ หลังจากปิดแล้วให้นักเรียนปิดสวิทย์ที่จอภาพอีกครั้ง
7. หากจำเป็นต้องปิดสวิทย์ไฟฟ้า ให้นักเรียนตรวจสอบและปิดสวิทย์ไฟฟ้าถือว่ากระบวนการปิดเครื่องเสร็จสมบูรณ์