การพิมพ์ข้อความและการตกแต่งข้อความ

การพิมพ์ข้อความ

เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word ขึ้นมาแล้ว ต้องการพิมพ์งานในเอกสาร เราสามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิก cursor ไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเอกสาร
  2. พิมพ์ข้อความได้เลย

 

 

การตกแต่งข้อความ

เมื่อพิมพ์ข้อความในเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ข้อความนั้นดูสวยงามขึ้น สามารถจัดการตกแต่งเพิ่มเติมได้ 2 วิธีดังนี้

1-3-1กรณีที่ 1

1. เลือกข้อความด้วยการลากด้วยเมาส์ แล้วชี้ไปที่ข้อความที่เลือกนั้น

2. แถบ เครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏให้เห็นเลือนลาง

3. ใช้เมาส์ชี้ไปที่แถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือจะปรากฏชัดเจนขึ้น

4. คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบได้ตามต้องการ

 

 

 

 

1-3-2

กรณีที่ 2

1. เลือกข้อความด้วยการลากด้วยเมาส์

2. เลื่อนแท็บไปที่ หน้าแรก

3. คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบได้ตามต้องการ

 

1-3-3