การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้งานไอทีเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน อย่างไรก็ตามการใช้งานไอทีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น การเรียนรู้ การทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

การศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน

การใช้งานไอทีในปัจจุบันมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทุกระบบที่ให้บริการมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานทั้งสิ้น ซึ่งบางระบบให้ชำระด้วยเงิน หรือบางระบบชำระด้วยการกรอกข้อมูลต่างๆ เป็นข้อแลกเปลี่ยน เงื่อนไขการใช้งาน อาจจะถูกกำหนดด้วยข้อตกลงในลักษณะต่างๆ เช่น

1. ลิขสิทธิ์ (Copyright) ลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่าง แต่สามารถถือเอาได้และกฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive rights) ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น โดยหลักแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะรูปแบบของการแสดงออกของความคิด (expression of ideas) ไม่คุ้มครองถึงตัวความคิดที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ปรากฎออกมา งานลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมี “ความใหม่” (novelty) ขอเพียงให้เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเอง (original) ไม่ลอกเลียนแบบใคร และเป็นการสร้างสรรค์โดยใช้ความพยายามและสติปัญญาในระดับหนึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว

2. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้ง ภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม

ข้อกำหนดการใช้ผลงานต่างๆ จะแทนด้วยสัญลักษณ์ เช่น
2.1 อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY)
2.2 อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA)
2.3 อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND)
2.4 อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC)
2.5 อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA)
2.6 อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND)

 

 

แนวทางการใช้ไอทีอย่างปลอดภัย

การใช้งานไอทีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานไอทีผ่านสมาร์ทโฟน ที่มักจะมีแอปพลิเคชันจำนวนมากให้เลือกติดตั้งได้ฟรี แต่มีเงื่อนไขบางประการ ซึ่งหลายคนมักจะละเลยในการอ่านเงื่อนไขเหล่านั้น การใช้ไอทีให้ปลอดภัยจำเป็นต้องเข้ามจในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

 

 

 

กิจกรรม

ถ้านักเรียนไม่มีแฟลชไดรว์ เมื่อมาเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแล้วต้องนำไฟล์งานกลับไปทำต่อที่บ้าน นักเรียนจะแก้ปัญหาในการเก็บข้อมูลอย่างไร ให้อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด, “Copyright ? คืออะไร จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องมี ??”, http://v1.makewebeasy.com/article/index.php?page=show&id=1011, สืบค้นวันที่ 11 มิ.ย. 61

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “ลิขสิทธิ์ (Copyright)”, http://tuipi.tu.ac.th/tuip04.php, สืบค้นวันที่ 11 มิ.ย. 61

Pattida Sothornprapakorn, “ของแจกฟรีที่เจอบน INTERNET เอามาใช้ยังไงให้ไม่ผิดลิขสิทธิ์”, http://www.neverlandeffects.com/how-to/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99-internet-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1/, สืบค้นวันที่ 11 มิ.ย. 61

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “ครีเอทีฟคอมมอนส์”, https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C, สืบค้นวันที่ 11 มิ.ย. 61

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 175