การใช้คำสั่ง Styles

Styles เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบการนำเสนองาน ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง และใช้งานง่าย ทำให้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถสร้างรูปแบบของตัวเองได้อีกด้วย

 

 

ใส่สไตล์ให้แบบจำลอง

1. คลิกที่เมนู Window > Style

2. เลือก Style ตามต้องการ

3. โดยในแต่ละ Style สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

 

การใส่ Watermark

1. ที่หน้าต่าง Style เราสามารถใส่ Watermark ได้โดยคลิกที่เมนู Edit > Watermark Settings

 

2. จะได้หน้าต่าง Choose Watermark ทำการเลือกรูปภาพตามต้องการ คลิกปุ่ม Open

 

3. ดำเนินการตั้งค่าต่างๆ ตามขั้นตอน จนเสร็จ