การใช้คำสั่ง Photo Match

Photo Match เป็นคำสั่งที่เพิ่มความสะดวกในการสร้างแบบจำลองจากภาพถ่าย หรือนำแบบจำลองที่สร้างในโปรแกรมไปวางบนภาพถ่าย เพื่อให้ผลงานโดยรวมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

 

 

การนำเข้ารูปภาพ

  1. คลิกที่เมนู File > Import…
  2. จะขึ้นหน้าต่าง Open ให้เราเลือกภาพตามต้องการ
  3. เมื่อเลือกแล้ว คลิกที่ปุ่ม Open

 

 

การนำเข้า Photo Match

  1. คลิกที่เมนู Camera > Match New Photo…
  2. เลือกรูปภาพต้นแบบตามต้องการ
  3. คลิกปุ่ม Open
  4. เมื่อได้ภาพมาแล้ว ใช้กลุ่มเครื่องมือที่เรียนมาในบทที่ผ่านมาเพื่อสร้างแบบจำลอง
  5. เมื่อสร้างแบบจำลองแล้วในบางเครื่องมือ Photo Match จะหายไป สามารถนำหลับมาได้โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อรูป ภาพที่เรานำเข้ามาก็จะกลับมาแสดง