เรียนรู้ก่อนเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

ยุคของการพัฒนาเว็บไซต์
เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเว็บนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคด้วยกัน นั่นก็คือ

               ยุคที่ 1 Static Web
               เป็นการเขียนเว็บไซต์แบบธรรมดา ใช้บราวเซอร์เรียกเว็บเพจที่สร้างด้วยภาษา HTML ล้วนๆ หรืออย่างมากก็มีสคริปต์ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client-side Script) อย่าง JavaScript, VBScript หรือใช้ภาษา Java Applet ซึ่ง Static web ส่วนมากนิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาในการสร้างโฮมเพจส่วนตัว หลังจากทำเสร็จจะทำการอัปโหลดข้อมูลไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่เก็บ

               ยุคที่ 2 Dynamic Web
               พัฒนาต่อมาจากยุคที่ 1 มีการใช้สคริปต์ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side Script) มาช่วยในการเพิ่มความสามารถของเอกสาร HTML ในการติดต่อกับองค์ประกอบอื่นๆ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อย่างฐานข้อมูล หรืออาศัยพลังในการประมวลผลของเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำงานบางอย่าง เช่น Webboard, Guestbook, Chat Room, Webmail เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บแบบไดนามิกในช่วงแรกคือ CGI (Common Gateway Interface) ภาษาที่ใช้เขียนสคริปต์นี้เช่น C, Perl เป็นต้น ต่อมาได้มีเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมาย ซึ่งทำงานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เช่นเดียวกับ CGI นั่นก็คือ ASP (Active Server Pager) ของไมโครซอฟต์, JSP (Java Server Page) ที่ใช้ภาษา Java ในการพัฒนา และ PHP (PHP Hypertext Preprocessor) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

               ยุคที่ 3 Web Service
               เป็นรูปแบบการบริการยุคใหม่ในวงการเว็บ ตัวอย่าง Web Service เช่น Microsoft Passport ที่ให้บริการตรวจสอบความเป็นตัวตนจริง (Authentication) ผ่านเว็บ ภาษาที่ใช้เป็นตัวกลางในการพัฒนา Web Service คือ XML (eXtensible Markup Language) IBM ได้นิยามความหมายอย่างเป็นทางการของ Web Services ว่า Web Services คือ Web Application ยุคใหม่ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถติดตั้ง ค้นหา เริ่มทำงานได้โดยผ่านหน้าเว็บ Web Services สามารถทำอะไรก็ได้ตั้งแต่งานง่ายๆ เช่น ดึงข้อมูล จนถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน เมื่อ Web Services ตัวใดตัวหนึ่งเริ่มทำงาน Web Services ตัวอื่นก็สามารถรับรู้และเริ่มทำงานได้อีกด้วย

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
               ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บจะมีอยู่ 3 ชนิดใหญ่คือ
1. Text Editor เครื่องมือประเภทนี้ผู้สร้างเว็บเพจจะต้องรู้ไวยากรณ์ของภาษา ที่จะนำมาพัฒนา ตัวอย่างเครื่องมือประเภทนี้เช่น
– ระบบ Windows -> Notepad, Notepad ++, WordPad, EditPlus, NetObject ScriptBuilder, CuteHTML, HotDog, HomeSite
– ระบบ Unix, Linux -> Pico, Vi, Emace, ee

  1. เครื่องมือช่วยสร้างเว็บแบบสำเร็จรูป (Web Builder) เครื่องมือประเภทนี้ผู้สร้างเว็บไม่จำเป็นต้องรู้ไวยากรณ์ของภาษามากนัก ก็สามารถพัฒนาเว็บเพจเป็นของตัวเองได้ ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ตัวอย่างเครื่องมือประเภทนี้
    – Macromedia Dreamweaver (นิยมมากสุด)
    – Microsoft FrontPage
    – Microsoft Publisher
    – Namo Web Editor
  2. ใช้ระบบ CMS (Content Management System) ช่วยในการสร้างเว็บ ตัวอย่างระบบ CMS เช่น Maxsite, Discuz, Mambo, Joomla!, XOOPS, phpwind, smf, WordPress, Drupal, ฯลฯ

 

 

เครื่องมือประกอบในการพัฒนาเว็บไซต์

                เครื่องมือในการสร้าง & ตกแต่งภาพกราฟิก
                               – Adobe Photoshop + Image Ready
– Adobe Illustrator
– PhotoScape

               เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บ
                               – Adobe Flash
– Ulead GIF Animator
– SWiSH, SWiSH Max
– Flash Intro And Banner Maker
Sothink Glanda

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย : จีระพงษ์   โพพันธุ์
อ้างอิง:    แฟนพันธุ์แท้ FreeBSD . http://www.freebsd.sru.ac.th. 2551

               MSThailand Learning Center . http://www.cmsthailand.com