บทที่ 2 : What อะไร

what

What (อะไร) ใช้กับประโยคต่างๆดังนี้

1.    ถามเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น

What is that?    (นั่นคืออะไร)

It is a toy car.    (มันคือรถยนต์เด็กเล่น)

 

 

2.    ถามเกี่ยวกับอาชีพ   เช่น

What does he do?    (เขาทำงานอะไร)

He is a teacher.    (เขาเป็นคุณครู)

 

 

3.     ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น

What time is it?    ( มันเป็นเวลากี่นาฬิกา )

It is ten o’clock.   (มันเป็นเวลา 10 นาฬิกา)

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง – Question Words. sites.google.com/site/englishlearningsujitra/mainmenu/question-words, 2556