บทที่ 3 : Where ที่ไหน

where

Where (ที่ไหน) ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่   เช่น            

” Where do you live ?    คุณอยู่ที่ไหน

I live in the city.    ฉันอยู่ในเมือง

 

“Where is your school?    โรงเรียนคุณอยู่ที่ไหน

My school is in the village.   โรงเรียนของฉันอยู่ในหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง – Question Words. sites.google.com/site/englishlearningsujitra/mainmenu/question-words, 2556