บทที่ 7 : Which อันไหน

which-logo

Which   แปลว่า “คนไหน” “ตัวไหน” หรือ “อันไหน” เป็นได้ทั้งประธาน และกรรมของกริยา ใช้ได้กับคน สัตว์ และสิ่งของ

 

1.       ทำหน้าที่เป็นประธาน

Which   + กริยา + กรรม ?

 

Which  + นาม/สรรพนาม + กริยา + กรรม ?

 

Which of + นาม/สรรพนาม + กริยา + กรรม ?

เช่น

Which is yours ?               ตอบ The red one is mine.

 

 

2.    ทำหน้าที่เป็นกรรม

Which   + กริยาช่วย + ประธาน + กริยาแท้  ?

 

Which  + นาม/สรรพนาม + กริยาช่วย + ประธาน + กริยาแท้  ?

 

Which of + นาม/สรรพนาม + กริยา ช่วย+ ประธาน + กริยาแท้  ?

เช่น

Which do you live most ?               ตอบ I live the red one most.

 

 

 

อ้างอิง – Question Words. sites.google.com/site/englishlearningsujitra/mainmenu/question-words, 2556