บทที่ 5 : Why ทำไม

why

Why แปลว่า “ทำไม” “เพราะอะไร” คำตอบของ Why มักใช้คำว่า because ที่แปลว่า “เพราะว่า” “เนื่องจาก”

 

1.     Why + verb to be + นาม/ สรรพนาม + adjective?     เช่น

Why are you happy ?       ตอบ I am happy because I get good mark.

 

2.      Why + กริยาช่วย + ประธาน + กริยาแท้ + (กรรม)?     เช่น

Why does the baby cry ?                                ตอบ The baby cries because it is hungry.

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง – Question Words. sites.google.com/site/englishlearningsujitra/mainmenu/question-words, 2556