รู้จักโปรแกรมจัดการเอกสาร

microsoft-word-2007

โปรแกรมประมวลผลคำถูกนำมาใช้ในด้านการจัดการเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการพิมพ์เอกสาร

 

 

ซึ่งจากเดิมที่ใช้การพิมพ์ โดยเครื่องพิมพ์ดีดที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงดิสก์เพื่อนำกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดัดแปลงแทรกรูปภาพ แทรกตารางหรือการเปลี่ยนขนาดและคุณสมบัติ ของตัวอักษรได้

 

 

ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถจัดการได้เป็นอย่างดี โดยการใช้โปรแกรมจัดการด้านเอกสาร หรือที่นิยมเรียกว่า “โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) หรือโปรแกรมจัดการเอกสาร” และโปรแกรมประมวลผลคำ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิคเวิร์ด (Microsoft Office Word) เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดของโปรแกรม Microsoft Office

 

wordpad

อ้างอิง – อโณทัย เชี่ยวชาญ. “การใช้งานโปรแกรมจัดการด้านเอกสาร”. anothai573.blogspot.com, 2554