เรียนรู้การพิมพ์งานเอกสาร

การพิมพ์งานเอกสาร คือการกดแป้นพิมพ์อักขระ เพื่อให้ตัวอักษรมาเรียงกันเป็นคำ (Lechne, 1974 : 1051) โดยโปรแกรมที่สามารถพิมพ์งานได้มีมากมายหลายโปรแกรม อาทิ

 

– Microsoft Office (ไมโครซอฟท์ ออฟฟิค)

Microsoft-Office

 

 

– Notepad (โน๊ตแพ็ด)

notepad

 

 

– WordPad (เวิร์ดแพด)

wordpad