แจก ปกรายงานการประเมินตนเอง(SAR)

จะเปิดเทอมแล้ว คาดว่าครูหลายโรงเรียนคงจะยุ่งๆ อยู่กับการทำแผนการจัดการเรียนรู้ และรายงานการประเมินตนเอง(SAR) วันนี้ครูไอทีก็เลยทำปกมาฝากให้คุณครูได้ดาวน์โหลดนำไปใช้กัน ซึ่งไฟล์เป็นแบบ .psd สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop แก้ไขได้ทันที


หมายเหตุ : รูปแบบของปกใช้รูปแบบของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 

 

คลิกดาวน์โหลด ปกรายงาน SAR รายงานการประเมินตนเอง ไฟล์ PSD