ดาวน์โหลดฟรี… 24 กิจกรรมสะเต็ม ป.1 – ม.6

เฟสบุ๊ก Scimath คลังความรู้ ของ สสวท. ได้แชร์เอกสารกิจกรรม คู่มือกิจกรรม และวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในระดับชั้น ป.1-ม.6 โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/q6Hz1v