Adobe Photoshop

คอมพิวเตอร์กราฟิก

 

 

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก
1. เริ่มต้นกับ Photoshop (4 ชม.)
2. การใช้เครื่องมือพื้นฐาน (4 ชม.)

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ
3. การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน (2 ชม.)
4. การปรับแต่งรูปทรงของภาพ (4 ชม.)
5. การสร้างข้อความตกแต่งภาพ (2 ชม.)

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของ Photoshop

6. เรียนรู้การทำงานของเลเยอร์ (Layer) (2 ชม.)
7. เรียนรู้การรีทัชภาพและเครื่องมือสำหรับรีทัช (2 ชม.)
8. ตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์ (2 ชม.)
9. การวาดภาพ (2 ชม.)

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 Workshop
10. สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบแสงพระอาทิตย์ (2 ชม.)
11. สร้างภาพแบ็คกราวนด์แบบตาข่าย (2 ชม.)
12. สร้างตัวอักษรสีรุ้ง (2 ชม.)
13. แต่งภาพธรรมดาให้มีกรอบรูปเล็กๆ (2 ชม.)
14. สร้างชิ้นงาน (8 ชม.)