บทเรียน

ครูไอที (krui3.com) หรือชื่อเดิม กล่องชอล์กดอทคอม (glongchalk.com) เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางที่นำเสนอบทเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งคุณครูที่มีความต้องการที่จะสร้างบทเรียนกับเราสามารถติดต่อได้ที่ coolicecc@outlook.com หรือโทร 091-3811505 , 080-6875363