บทเรียน

ครูไอที (krui3.com) หรือชื่อเดิม กล่องชอล์กดอทคอม (glongchalk.com) เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางที่นำเสนอบทเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งคุณครูที่มีความต้องการที่จะสร้างบทเรียนกับเราสามารถติดต่อได้ที่ coolicecc@gmail.com

 

บทเรียนกลุ่มคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษา

– การเขียนโปรแกรมภาษาซี
– การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
– การตัดต่อภาพยนต์
– การนำเสนอข้อมูล
– การสร้างเว็บไซต์
– คอมพิวเตอร์กราฟิก
– อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

บทเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา

– วิทยาการคำนวณ ม.1
– การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
– วิทยาการคำนวณ ม.4
– วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

 

บทเรียนกลุ่มการงานฯ ชั้นมัธยมศึกษา

– เทคโนโลยีสารสนเทศ1
– เทคโนโลยีสารสนเทศ2
– เทคโนโลยีสารสนเทศ3
– เทคโนโลยีสารสนเทศ4
– เทคโนโลยีสารสนเทศ5
– เทคโนโลยีสารสนเทศ6

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษา

– คอมพิวเตอร์ ป.1
– คอมพิวเตอร์ ป.2
– คอมพิวเตอร์ ป.3
– คอมพิวเตอร์ ป.4
– คอมพิวเตอร์ ป.5
– คอมพิวเตอร์ ป.6

 

บทเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา

– ภาษาอังกฤษ1
– ภาษาอังกฤษ2
– ภาษาอังกฤษ3