เขียน Flowcharts แล้วแปลงเป็นโปรแกรมง่ายๆ ด้วย Flowgorithm

สำหรับใครที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ วันนี้ “ครูไอที” จะมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้สำหรับเขียน Flowcharts ซึ่งการใช้งานก็ง่าย แถมยังสามารถแปลงออกมาเป็นโค้ดของภาษาต่างๆ ได้เลยด้วยโปรแกรม Flowgorithm

Flowgorithm เป็นโปรแกรมฟรีที่ช่วยในการวาด Flowcharts แล้วส่งออกมาเป็นโค้ดภาษาต่างๆ สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสคราเมนโต สเตท ข้อดีของโปรแกรมตัวนี้ คือ ฝึกทักษะการคิดด้าน Logic และฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รองรับการใช้งานภาษาไทยด้วย

 

การใช้งานเบื้องต้น
หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วจะได้หน้าต่างของโปรแกรม ดังภาพ

 

ในบทความนี้ “ครูไอที” ขอแสดงการเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม เรามาเริ่มกันเลย

1. คลิกที่เส้นลูกศรลง

 

2. เลือก Statement ที่ต้องการ (ในที่นี้เลือก Declare เพื่อสร้างตัวแปรให้กับโปรแกรม)

 

3. ดับเบิลคลิกที่ Declare ที่สร้างขึ้นเพื่อตั้งค่า (ในที่นี้ตั้งชื่อตัวแปรว่า hight)

 

4. สร้าง Declare ขึ้นมาอีก 1 อันแล้วสร้างตัวแปรชื่อว่า long

 

5. สร้าง Statement ชื่อ Input แล้วใส่ฟังก์ชั่นให้เก็บค่าใส่ตัวแปล hight และ long ตามลำดับ

6. สร้าง Statement ชื่อ Output แล้วใส่ฟังก์ชั่นว่า 1/2*(hight*long)

 

7. ทดสอบโปรแกรมโดยคลิกที่ปุ่ม RUN

 

8. ทดลองกรอกค่าความสูง(hight) และความกว้างของฐาน(long)

 

 

เมื่อสร้าง Flowcharts เสร็จแล้ว เราสามารถแปลงไปเป็นโค้ดภาษาต่างๆ ได้โดยการคลิกที่เมนู Tools แล้วเลือก Source Code Viewer…

 

ภาษาที่โปรแกรม Flowgorithm สามารถแปลงได้คือ C#, C++, Delphi/Pascal, IBO Pseudocode, Java, JavaScript, Lua, Perl, Python, QBasic, Ruby, Swift2, VBA, Visual Basic .NET, Gaddis Pseudocode

 

 

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ … คลิก!!

 

 

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรมคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมได้ที่นี่ … คลิก!!