ของเล่นใหม่ของการคอมเมนต์บน Youtube

ถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เราใช้ Hi5 หรือ Multiply เรื่องนี้จะเป็นเรื่องคุ้นเคยที่เราๆ ท่านๆ ใช้เป็นประจำ แต่ในยุคนี้ เรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ใหม่มาก นั่นคือการคอมเมนต์บนเว็บไซต์ Youtube สามารถทำให้ตัวอักษรมีรูปแบบที่แปลกใหม่ได้แล้ว นั่นคือ ทำเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นทับ

 

 

วิธีการก็ไม่ยากเพียงเพิ่มโค้ดตามนี้

ถ้าต้องการให้คอมเมนต์เป็นตัวหนา ก็ให้ใส่ * ไว้หน้าและหลังคอมเมนต์นั้น เช่น *ครูไอที*

ถ้าต้องการให้คอมเมนต์เป็นตัวเอียง ก็ให้ใส่ – ไว้หน้าและหลังคอมเมนต์นั้น เช่น -ครูไอที-

ถ้าต้องการให้คอมเมนต์มีขีดเส้นทับ ก็ให้ใส่ _ ไว้หน้าและหลังคอมเมนต์นั้น เช่น _ครูไอที_