วิธีเปิดโปรแกรม Microsoft Office สู่หน้ากระดาษเปล่าทันที โดยไม่ต้องเลือก

โปรแกรมจะให้เราเลือกรูปแบบ template เอกสาร ซึ่งเสียเวลามากกว่า 5 วินาที วันนี้ทีมงานครูไอทีจะขอแนะนำวิธีปิด start screen เพื่อเข้าสู่เอกสารเปล่าได้ทันที วิธีการคือ

  • เปิดโปรแกรม Microsoft Office ที่จะใช้ทำงาน เช่น Word
  • เลือกที่ blank document(เอกสารเปล่า)
  • จากนั้นคลิกที่ แท็บ File(ไฟล์)
  • คลิกที่ Options(ตัวเลือก)
  • เลือกแท็บ General(ทั่วไป)
  • ในหมวด “Start up options(ตัวเลือกเริ่มต้น)” ให้เอาเครื่องหมายถูกออกให้หมดทั้ง 3 หัวข้อ
  • เสร็จแล้วคลิก OK ปิดและเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

เพียงเท่านี้ เราก็จะประหยัดเวลาในการเปิดโปแรกรมเพื่อทำงานกันแล้วครับ แล้วติดตามสาระดีๆ แบบนี้ได้ใหม่ที่ “ครูไอที”