การกรอกคะแนนในระบบ sgs : ระบบ งานทะเบียน-วัดผล

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน คาดว่าครูหลายๆ คนคงนั่งกรอกคะแนนในระบบงานทะเบียน-วัดผล (SGS) บางท่านอาจจะบอกว่าง่าย แต่ก็มีอีกหลายๆ ท่านที่บอกว่างง วันนี้ทีมงาน ครูไอที จึงได้ทำขั้นตอนการกรอกคะแนน รวมถึงการประเมินคุณลักษณะ อ่าน คิดวิเคราะห์ ฯลฯ พร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับ

 

1. การเข้าสู่ระบบ

1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://sgs.bopp-obec.info/ หรืออีกวิธีคือเข้าไปค้นหาใน google โดยใช้คีย์เวิร์ดว่า “sgs”

1.2 จะได้หน้าตาดังภาพด้านล่าง
sgs1

1.3 เลือกเซอร์เวอร์(Server) ในการเลือกนี้จะเป็นการวัดดวง ซึ่งบางครั้งเราอาจจะเลือกเหมือนๆ กับคนอื่น ทำให้การใช้งานช้า การเลือกก็ไม่ยากครับ คลิกที่ “SITE1 – 4 “

1.4 จะได้หน้าต่างดังภาพด้านล่าง ทำการกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”
sgs2

 

 

2. บันทึกผลการเรียนกลางภาค

2.1 ที่เมนู “งานวัดผล” เลือก “บันทึกผลการเรียนกลางภาค” (ดังภาพด้านล่าง)
sgs3

2.2 เลือก “วิชาที่เปิดสอน” แล้วเลือก “วิชา-กลุ่ม” โดยในหัวข้อ วิชา-กลุ่ม คือห้องที่เปิดสอน เช่น วิชา-กลุ่ม1 ก็คือห้อง 1
sgs4

2.3 คลิกเครื่องหมาย “ถูก” ในหัวข้อที่ต้องการพิมพ์ ซึ่งในหน้านี้ ระบบจะแสดงข้อมูลนักเรียนแค่ 10 คน ถ้าต้องการให้ระบบแสดงมากกว่า 10 สามารถพิมพ์จำนวนได้ในช่องด้านขวามือ(จากภาพด้านล่าง) แล้วคลิกที่ปุ่ม “/หน้า”
sgs5

2.4 ลงมือกรอกคะแนนเก็บ

2.5 คลิกเครื่องหมาย “ถูก” ที่ “กลางภาค” เพื่อกรอกคะแนนที่นักเรียนสอบได้ในกลางภาค
sgs6

2.6 เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (จริงๆ แล้วระบบจะบันทึกอัติโนมัติ แต่ก็เพื่อความสบายใจกดปุ่มบันทึกไว้ก็ดี)

 

 

3. บันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค

3.1 ที่เมนู “งานวัดผล” เลือก “บันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค” (ดังภาพด้านล่าง)
sgs7

3.2 เลือก “วิชาที่เปิดสอน” แล้วเลือก “วิชา-กลุ่ม”

3.3 คลิกเครื่องหมาย “ถูก” ในหัวข้อที่ต้องการพิมพ์

3.4 ลงมือกรอกคะแนนเก็บ คะแนนสอบปลายภาค เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

 

 

4. บันทึกผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์

4.1 ที่เมนู “งานวัดผล” เลือก “บันทึกผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์” (ดังภาพด้านล่าง)
sgs11

4.2 เลือก “วิชาที่เปิดสอน” แล้วเลือก “วิชา-กลุ่ม”
sgs12

4.3 คลิกที่ปุ่ม “สร้าง”
sgs13

4.4 กรอกข้อมูล อ่าน คิด วิเคราะห์ ได้เลย เราสามารถกรอกโดยใช้วิธีลัดคือคลิกเลือกที่ “หัวข้อ” แล้วเลือกคะแนนในช่อง “ให้คะแนน” หลังจากนั้นคลิกให้คะแนนทั้งห้องที่ปุ่ม “>ทั้งห้อง” หรือให้เฉพาะที่เลือกที่ปุ่ม “>ที่เลือก”
sgs14

4.5 เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

 

 

5. บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ

5.1 ที่เมนู “งานวัดผล” เลือก “บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ” (ดังภาพด้านล่าง) วิธีการกรอกให้ทำเหมือนกับในหัวข้อที่ 4
sgs15

 

 

6. บันทึกเวลาเรียน (ขาดเรียน)

6.1 ที่เมนู “งานวัดผล” เลือก “บันทึกเวลาเรียน (ขาดเรียน)” (ดังภาพด้านล่าง)
sgs17

6.2 เลือกระดับชั้น และชั้นเรียน ดังวงกลมด้านบน

6.3 เลือก “วิชาที่เปิดสอน”

6.4 คลิกที่ปุ่ม “สร้าง”

6.5 กรอกรหัสนักเรียน จำนวน 5 หลัก คลิกเลือกวันที่ในช่อง “วันที่” เลือก “สาเหตุ” และระบุจำนวนคาบที่หยุดเรียน

6.6 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”

6.7 ทำแบบนี้กับทุกๆ ครั้งที่นักเรียนหยุดเรียน