แนวปฏิบัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบฯ 61

จากที่ก่อนหน้านี้มีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น วันนี้ทีมงานครูไอทีขอนำมาสรุปแบบเป็นทางการให้ครูที่เกี่ยวข้องได้ทราบดังนี้

 

 

*ข้าราชการครูสามารถเข้าไป Booking ได้ที่เว็บไซต์ training.obec.go.th

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC ของผู้อำนวยการโรงเรียน
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBEC ของข้าราชการครู
>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

สำหรับข้าราชการครูที่ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ Trianing obec ซึ่งอยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้
1. จำรหัสผ่านเข้าระบบ Trianing.obec.go.th ไม่ได้
2. จำ E-mail ตนเองไม่ได้
3. จำ รหัสผ่าน E-mail ตนเองไม่ได้

สามารถเข้าไปกรอกคำร้องขอเพื่อรับรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://goo.gl/forms/QtCxUt2E2O80Q2MJ3

 

หมายเหตุ :: โดยให้ใช้ gmail.com เป็นเมล์ ในการติดต่อเท่านั้น