การใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับช่วยในเรื่องการเรียนการสอน

Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น เครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย คำถามปรนัย เช่นการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจ คำถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบคำถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของตนเอง

 

สำหรับครูผู้สอน

– ขั้นตอนการสมัครใช้โปรแกรม Kahoot

1. เข้าไปที่ https://kahoot.com คลิกที่ “Sign Up”

 

2. เลือกว่าต้องการใช้ Kahoot ในการทำอะไร ในที่นี้แนะนำให้เลือกเป็น “As a teacher”

 

3. เลือกระหว่างการลงทะเบียนโดยใช้ facebook หรือ e-mail (ในที่นี้แนะนำให้สมัครด้วย e-mail)

 

4. กรอกข้อมูลตามภาพด้านล่าง หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Join Kahoot!”

 

5. เลื่อนลงมาที่ FEATURE COMPARISON คลิกที่ “Choose the basic version for teachers”

 

 

– ขั้นตอนการตั้งคำถาม

1. คลิกเลือก “Create” เลือกหัวข้อสำหรับการตั้งคำถาม “Quiz”

 

2. เข้าสู่หน้าการตั้งหัวข้อของคำถาม กรอกรายละเอียดตามภาพด้านล่าง

 

3. เริ่มต้นการสร้างคำถามด้วยการคลิกที่ปุ่ม “Add question”

 

4. หน้าเพิ่มคำถาม ตั้งคำถามตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “Next”

 

5. เมื่อต้องการทำคำถามเพิ่ม สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Add question” เสร็จแล้วกดปุ่ม “Save”

 

– ขั้นตอนการใช้งานสำหรับครูผู้สอน

1. เข้าไปที่หน้าหลัก https://create.kahoot.it/

2. เลือกหัวข้อ “Kahoots” แล้วคลิกปุ่ม “Play”

 

3. คลิกที่ “Classic” เพื่อเข้าหน้าเตรียมพร้อมเล่นเกม

 

4. ให้รหัส PIN กับผู้เล่น เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่ม “Start”

 

 

 

 

สำหรับผู้เข้าร่วมเล่นเกมตอบคำถาม

1. เข้าโปรแกรม เข้าไปที่ https://kahoot.it

2. ใส่หมายเลข PIN ที่ได้จากหน้าจอ เสร็จแล้วกดปุ่ม “Enter”

 

3. ใส่ชื่อสำหรับใช้ร่วมเล่นเกม แล้วกดปุ่ม “OK,go!”

 

เมื่อมีผู้เล่นเข้าครบแล้ว ครูผู้สอนกดปุ่ม “Start” คำถามข้อที่ 1 จะปรากฏหน้าจอ โดยคำถามจะโชว์ที่หน้าจอเครื่องของครู และตอบคำถามเลือกคำตอบตามสีและสัญลักษณ์ที่ขึ้นมา

 

(ตัวอย่างหน้าจอในเครื่องของครู)

 

(ตัวอย่างหน้าจอในเครื่องของผู้ตอบคำถาม)