ทำความรู้กับสลิปเงินเดือนแต่ละประเภท  และขอบเขตการนำไปใช้  2567/2024

สลิปเงินเดือนคืออะไร คือเอกสารชนิดหนึ่งที่แสดงรายการที่เกี่ยวกับรายได้ จากการทำงานให้กับหน่วยงานหรือบริษัท ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของรายได้สะสม และรวมรายการหักภาษี ประกันสังคมเงินกองทุน  โดยสลิปเงินเดือนเรียกว่าเป็นเอกสารสำคัญที่จะออกให้ในทุก ๆ เดือน และสามารถที่จะใช้ในการทำธุรกรรมการเรียนต่าง ๆ เช่นการขอสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วน กับสถาบันการเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

รู้จักกับสลิปเงินเดือน และความสำคัญของการมีสลิปเงินเดือน 2567/2024

สลิปเงินเดือนมีกี่ประเภท 

สลิปเงินเดือนล่าสุดเป็นเอกสารสำคัญพอๆ กับการทําสัญญายืมเงิน ที่จะแสดงรายได้หรือรายรับที่ได้จากการทำงานของหน่วยงานมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และสามารถจะตรวจสอบได้โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. สลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน ซึ่งจะได้รับความนิยมมากกว่า จะได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าอาจจะต้องมีการใช้ในการสมัครงาน ขอสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมการเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งพนักงานไม่สามารถจะปริ้นหรือมีวิธีทำสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนนี้ขึ้นมาเองได้ โดยหน่วยงานหรือบริษัทจะออกให้ก่อนวันเงินเดือนออกเพียงเดือนละครั้งเท่านั้น 
  2. สลิปเงินเดือนแบบปริ้นได้ ซึ่งก็มีหลายลักษณะ ซึ่งถ้าหากเป็นบริษัทที่มีพนักงานในจำนวนมากกว่า 1000  คนขึ้นไปก็อาจจะใช้วิธีทำสลิปเงินเดือน แบบปริ้นเพื่อความรวดเร็วและสะดวกกับบริษัทที่มีหลายแผนก และจำนวนพนักงานมาก ๆ หรือหากเป็นระบบของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นกรมหรือกระทรวงต่าง ๆ จะให้พนักงานข้าราชการสามารถที่จะขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ และปริ๊นสลิปเงินเดือนของตนเองได้โดยจะต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน ถามที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ 

สลิปเงินเดือนสามารถจะใช้ทำอะไรได้บ้าง 

  1. สำหรับการสมัครขอสินเชื่อ ถือว่าสลิปเงินเดือนมีความสำคัญมาก ๆ ยิ่งถ้าเป็นสลิปคาร์บอนจะยิ่งได้รับความน่าเชื่อถือ ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบ และเทียบกับรายการเดินบัญชีย้อนหลังของธนาคารที่มีการจ่ายเงินเดือน 
  2. ยังรวมไปถึงการสมัครงานที่จะมีบางหน่วยงาน สามารถที่จะใช้สลิปเงินเดือนพนักงาน แทนใบรับรองการทำงานจากบริษัทเดิมได้ 
  3. สลิปเงินเดือนยังเป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องใครยื่นการลดหย่อนภาษีในแต่ละปี

ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถใช้เอกสารอะไรแทนได้บ้าง

ในกรณีที่เป็นพนักงานบริษัทแต่ทำสลิปเงินเดือน หรือมีแต่ว่าชำรุดมองไม่เห็นตัวเลขหรือรายละเอียดในใบสลิปนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถจะใช้ใบรับรองเงินเดือนที่มีลายเซ็นของผู้ที่มีอำนาจลงนามในแผนกบุคคล ซึ่งในบางหน่วยงานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง 1 เดือน โดยจะต้องมีการขอล่วงหน้า หรือในการสมัครบัตรเครดิตหรือว่าเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด บางสถาบันการเงินอาจจะให้ใช้เป็น 50 ทวิแทนได้ 

นอกจากนี้ในการสมัครสินเชื่อต่าง ๆ เช่น กู้เงินก้อนธนาคาร จากสถาบันการเงินที่มีเงินเดือนจ่ายผ่านธนาคารนั้น ก็อาจจะให้ใช้เป็นสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปที่มีเงินเดือนจ่ายผ่าน ในการสมัครได้