บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ต่างกันอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หรือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ ที่มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์พร้อมกับตรวจเช็คสิทธิ์ประกันสังคม โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครกำลังขายที่ทางรัฐบาลเป็นผู้กำหนด เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วจึงจะได้รับบัตรคนจนเพื่อใช้ในการรับเงินช่วยเหลือในแต่ละเดือนโดยจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ตามสิทธิ์ที่ได้มีกำหนดไว้แล้วซึ่งจะได้เฉพาะคนที่มีบัตรเท่านั้น และยังรวมไปถึงได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ

ความแตกต่างระหว่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กับบัตรประชาชน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน สร้างความซ้ำซ้อน และสับสนหรือไม่

ตามความเป็นจริงในเมื่อทุกคนมีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแล้ว หากมีการลงทะเบียน สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ผ่านแล้ว จึงไม่ใช้บัตรประชาชนเพื่อใช้แทนบัตรคนจน ทำไมจะต้องมีการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใหม่ ซึ่งหากจะมองในแง่ดี คือต้องการแยกระบบสวัสดิการต่าง ๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน 

สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกับบัตรประชาชนแตกต่างกันยังไง

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หรือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ และบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด จะได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะเหมือนกัน ซึ่งสำหรับการลงทะเบียนหรือการขอตรวจสอบเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะแตกต่างกัน รวมถึงการใช้งานของผู้ถือบัตรคนจนก็สามารถจะผูกบัญชีบัตรกับแอพเป๋าตัง และสามารถจะใช้งานได้โดยการสแกนจ่ายที่ร้านค้าสวัสดิการได้แบบง่าย ๆ ไม่ต้องไปพึ่งเงินด่วนถูกกฎหมายเลย

ในกรณีนี้เราจะเห็นว่าจะมีกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐ แต่สามารถขอรับสิทธิ์เราชนะได้ที่หน่วยงานตามที่ได้ถูกแต่งตั้งไว้ และให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด และในการใช้งานก็จะมีการสแกนผ่านเครื่อง EDC ตามร้านค้าสวัสดิการของรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกับการเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

สำหรับการเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มีการผูกบัตรกับแอพเป๋าตังก็สามารถที่จะเช็คยอดเงินและยอดการใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่หากไม่มีการผูกบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน รวมไปถึงบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สามารถจะเช็คยอดเงินได้ที่ร้านค้าสวัสดิการที่มีเครื่อง edc โดยสามารถไปเช็คยอดเงินก่อนที่จะมีการเลือกซื้อสินค้าได้ 

ส่วนของยอดเงินช่วยเหลือที่จะได้รับตามมาตรการของรัฐบาลในทั้งสองบัตร หากเป็นโครงการเราชนะจะไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ จะต้องมีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าสวัสดิการเท่านั้น หากเป็นเงินช่วยเหลือตามโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะมีเพียง 3 รายการเท่านั้นที่สามารถที่จะเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ คือ เบี้ยช่วยเหลือความพิการ ค่าน้ำและค่าไฟที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสดจะต้องจ่ายล่วงหน้าไปก่อน