สินเชื่อประชาสุขใจให้เงินด่วนรู้ผลไว
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 12% ต่อปี
อายุ อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อประชาสุขใจ กู้เงินได้ปลอดภัย อุ่นใจ จากธนาคารออมสิน 2024

เพราะการขอสินเชื่อสมัยนี้เป็นเรื่องที่นับว่ามีความอันตรายอย่างมาก หลายคนที่กู้เงินนอกระบบทำให้เกิดผลกระทบตามมาที่รุนแรงอย่างที่ไม่คาดคิดหลาย ๆ อย่าง เพราะก่อนจะตัดสินใจกู้เงินก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอหรือประสบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเหล่านั้น แต่เมื่อตัดสินใจขอเงินกู้นอกระบบไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้นอกระบบทั้งรายเดือนและรายวันก็มักจะตายกับดอกเบี้ยที่หฤโหด เผลอ ๆ เลยเงินต้นไปหลายเท่าแล้วก็ยังใช้หนี้ไม่หมด อย่ามัวติดอยู่ในวงจรอุบาทเหล่านั้น หาทางออกด้วยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปโปะหนี้เก่า และผ่อนหนี้อย่างมีคุณภาพกันเถอะ วันนี้เราจะมาแนะนำสินเชื่อประชาสุขใจ ซึ่งเป็นลักษณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างอิสระ โดยมั่นใจได้ว่าปลอดภัย เพราะเป็นการกู้เงินออมสินนั่นเอง 

ลักษณะเด่นสินเชื่อประชาสุขใจ

สุขใจได้ด้วยเงินก้อนหมุนเวียน เป็นสินเชื่อประชาชนสุขใจอย่างแท้จริง โดยจะสามารถนำวงเงินที่ได้จากธนาคารออมสินไปใช้ได้อย่างอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะต้องการเงินก้อนไปใช้ในการประกอบธุรกิจ กิจการ หรือจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งสามารถนำวงเงินสินเชื่อประชาสุขใจไปใช้โปะหนี้นอกระบบได้ทันที

  • วงเงินสินเชื่อประชาสุขใจเริ่มต้นที่ 10,000 บาทขึ้นไป และสามารถลงทะเบียนสินเชื่อประชาชนสุขใจได้สูงสุดที่ 200,000 บาทเลยทีเดียว
  • ธนาคารออมสินจะพิจารณาตามความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้เป็นหลัก 
  • ในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อออมสินจะมีการพิจารณาว่าเงินกู้เดิมของผู้สมัครเป็นเท่าไร หรือเรียกว่าเงินคงเหลือตามสัญญาเดิมฉบับอื่น (ถ้ามี) ก็จะนำมาพิจารณาให้ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสินไม่เกิน 200,000 บาทต่อบุคคลที่กู้ โดยจะยึดจากวันที่ขอสินเชื่อ
  • ดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับการกู้เงินออมสินเป็นลักษณะการผ่อนแบบมีดอกเบี้ยสินเชื่อคงที่ (Flat Rate) แบบ ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน เพื่อให้ลูกค้าสามารถคำนวณการผ่อนชำระได้อย่างเบาสบาย วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น
  • ผู้สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจออมสินจะต้องมีการชำระงวดสินเชื่อประชาสุขใจเป็นแบบรายเดือนเท่านั้น ให้ระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อขั้นต่ำ 3 ปี และไม่เกิน 10 ปี (ประมาณ 36-120 งวดเดือน)
  • อาศัยหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะต้องให้บรรษัทมาช่วยค้ำประกันลงทะเบียนสินเชื่อประชาชนสุขใจ โดยจะสามารถได้วงเงินเพิ่มขึ้นสูง

คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจออมสิน

  • จะต้องเป็นบุคคลทั่วไปหรือบุคคลธรรมดา ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ในนามของนิติบุคคลได้ 
  • จะต้องมีเกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว คือ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น 
  • รายได้ขั้นต่ำเพียง 9,000 บาทขึ้นไปก็ขอสินเชื่อประชาสุขใจได้แล้ว

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัญชีกรุงไทยให้เงินด่วนโอนเข้าบัญชีล่าสุด
กำหนดรายได้ 30000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 20% ต่อปี
อายุ ไม่กำหนดอายุ
กรุงไทยใจดีให้ยืมไม่จำกัดอายุผู้กู้ล่าสุด
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 24% ต่อปี
อายุ ไม่กำหนดอายุ
สินเชื่อโฉนดที่ดินพร้อมเอกสารเงินกู้
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 12% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-65 ปี
สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีผู้ค้ำ
กำหนดรายได้ 30000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด MRR+7% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-60 ปี