สินเชื่อ ธกส เพื่อลูกค้าธนาคารปีล่าสุด
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้ ( เฉพาะลูกค้า ธกส )
ร้อยละ สูงสุด 14% ต่อปี
อายุ ไม่กำหนดอายุ

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 จนถึงหลักล้าน กับสินเชื่อธุรกิจแฟรนไซส์ เริ่มต้นดอกเบี้ย 5% ต่อปี 2567

เอาใจผู้ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไซส์ที่อยากมีเงินเพื่อใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ ซึ่งในการทำธุรกิจก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินในการลงทุน ใช้จ่ายอยู่ทุกวัน การขอสินเชื่อก่อนเพื่อใช้หมุนเวียนก็เป็นเสมือนการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง สำหรับธุรกิจแฟรนไซส์ที่มองหาเงินทุนเงินสำรองก็ไม่ต้องรออีกต่อไป เพราะธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 จนถึงหลักล้าน ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ธกส เพื่อธุรกิจแฟรนไซส์โดยเฉพาะ ซึ่งสินเชื่อฮุกเฉิน ธกส หรือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมรวมทั้งได้สนับสนุนด้านการเงินอย่างครอบคลุมครบวงจรทุกห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain Financing) รวมทั้งให้เงินทุนให้ยืมเงินผ่านแอพ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 จนถึงหลักล้านนี้แก่กลุ่มสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ได้

ลงทะเบียน ธกส.กับสินเชื่อธุรกิจแฟรนไซส์ (Franchise Credit)

โดยทางธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องมีคุณสมบัติเป็นธุรกิจแฟรนไซส์เท่านั้น โดยจะต้องเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่ธุรกิจรายย่อย จึงจะได้รับเงินทุนธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 จนถึงหลักล้านนี้ได้ โดยคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ควรรู้ ได้แก่ 

  1. ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไซส์จะต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือเป็นสหกรณ์เท่านั้น
  2. หากเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไซส์เอง จะต้องมีเอกสารแสดงได้ว่าผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เรียบร้อยแล้วจึงติดต่อสินเชื่อ ธกส. เพื่อขอสินเชื่อเงินทุนธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 บาท หรือธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้านนี้
  3. หากเป็นผู้ที่รับสิทธิ์จากธุรกิจแฟรนไซส์มา จะต้องมีการขอรับสิทธิ์การอนุญาตจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไซส์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วจึงสามารถลงทะเบียน ธกส.สินเชื่อผ่านการกู้เงินฉุกเฉิน ธกส นี้ได้
  4. หากเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของธุรกิจแฟรนไซส์ต้องการขอสินเชื่อเงินทุนธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 นี้ จะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับลิขสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งตัวแทนเจ้าของธุรกิจแฟรนไซส์หรือผู้แทนนี้จะต้องมีหน้าที่ ดูแล รวมทั้งเรื่องการจัดการเพื่อจัดหา ควบคุม กำกับให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปนั้นได้ดำเนินการตามที่ธุรกิจได้กำหนดไว้ รวมทั้งจะต้องมีหน้าที่ที่สามารถแสดงให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นถึงศักยภาพความสามารถในการเป็นผู้แทนหรือตัวแทนได้ 

เงินทุนธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 บาทหรือวงเงินที่จะได้รับมีดอกเบี้ย ธกส ร้อยละเท่าไร

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อธนาคาร ธกส.ธุรกิจแฟรนไซส์จะมีอัตราดอกเบี้ย MLR โดยเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันจะอยู่ที่ 5% ต่อปีเท่านั้น ตลอดระยะเวลาหารให้สินเชื่อ ธกส. ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนกู้เงินก้อนธนาคาร ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500,000 บาท หรือธกส ปล่อยสินเชื่อ1ล้าน หรือเท่าไรก็ตามที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ถือว่าเป็นดอกเบี้ยตลอดอายุของโครงกาสรและอายุของสัญญาการกู้เงิน 


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

แอพเถ้าแก่ยืมเงินขอตังค์คนมีเงินได้จริง
กำหนดรายได้ 8000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 36% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-60 ปี
สินเชื่อธนชาตพร้อมบริการดอกเบี้ยถูกที่สุด
กำหนดรายได้ 20000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-70 ปี
credit u บริการผ่อนของไม่ใช้บัตรล่าสุด
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 36% ต่อปี
อายุ อายุ 18 ปีขึ้นไป
แอพสินเชื่อฉับไวได้เงินไวใน 24 ชม.
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 30% ต่อปี
อายุ อายุ 22 ปีขึ้นไป