กู้เงิน ธ.ก.ส กู้ง่ายๆ รู้ผลใน 30 นาที
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้ ( เฉพาะลูกค้า ธกส )
ร้อยละ สูงสุด 14% ต่อปี
อายุ ไม่กำหนดอายุ

โควิด-19 ต้องรอด! เลือกกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2566

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ได้แพร่ระบาดระลอกแล้วระลอกเล่า ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือ ปัญหาหนี้นอกระบบที่ตามมาด้วยเช่นกัน เพราะสินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ และมักอำนวยให้กับผู้ที่มีรายได้ประจำ ทำให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระดับรากหญ้าทำได้น้อย รัฐบาลเองจึงได้ออกมาตรการเยียวยาเรื่องสินเชื่อต่าง ๆ มากมาย และสำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อให้ประชาชนได้หมุนเงินด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันเงินกู้ ธกสนี้แต่อย่างใด รายละเอียดกู้เงิน ธ.ก.ส สำหรับโครงการนี้จะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

กู้เงิน ธ.ก.สสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ปล่อย สินเชื่อ ธกส 10000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อว่า “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นเกษตรกรสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส สามารถหมุนเวียนใช้จ่ายได้ตามแต่ความต้องการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการกู้เงินจากนอกระบบแทน โดยในรอบระบาดระลอกนี้ก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากพิษของโรคระบาดจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตหลายช่องทาง ซึ่งผู้กู้เงิน ธ.ก.ส จำสามารถกู้ ธ.ก.สได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วย จุดเด่นของการกู้เงิน ธ.ก.สสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” มีดังนี้

  • วงเงินสูงสุดสินเชื่อ ธกส 10000 บาทต่อราย
  • รวมวงเงินของธนาคารกว่า 1 หมื่นล้านบาท 
  • กู้เงิน ธ.ก.ส ได้เลยโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์มาช่วยค้ำประกันแต่อย่างใด 
  • เป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • กู้เงินฉุกเฉิน ธกสมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนได้ไม่เกิน 3 ปี
  • ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใด ๆ เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ทั้งสิ้นใน 6 เดือนแรก เพราะรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการแทน
  • กู้เงิน ธ.ก.ส มีดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% เท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถกู้เงิน ธ.ก.ส 

  • จะต้องเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อยู่ก่อนแล้ว
  • หากไม่เป็นลูกค้าของธนาคารอยู่ก่อนแล้ว จะต้องเป็นญาติกับเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของ ธกส.
  • ผู้กู้จะถูกตรวจสอบเครดิตบูโร ว่ามีประวัติการขอ เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. หรือสถาบันการเงินที่อื่นเป็นอย่างไร ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบและนำคะแนนมาพิจารณาการอนุมัติวงเงิน

จะต้องยื่นเรื่องกู้เงิน ธ.ก.ส ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดำเนินการยื่นเรื่องได้จนถึงสิ้นปี 2566


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินทันเด้อ scb ฟรีค่าสมัครรู้ผลวันนี้
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 33% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-57 ปี
baac family สินเชื่อ ธกส ให้เงินก้อน
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ ไม่กำหนดอายุ
LINE bk สินเชื่อผ่านไลน์รู้ผลใน 30 นาที
กำหนดรายได้ 5000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-60 ปี
credit u บริการผ่อนของไม่ใช้บัตรล่าสุด
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 36% ต่อปี
อายุ อายุ 18 ปีขึ้นไป