สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพปี 64
กำหนดรายได้ 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 23% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-59 ปี

ต้องการสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพต้องสมัครอย่างไร ..สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเป็นทางเลือกของเงินกู้สำหรับคนที่ต้องการได้รับการอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพออนไลน์แม้ไม่ใด้มีบัญชีเงินเดือนก็ตาม ซึ่งสำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพนั่นไม่มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังกล่าวแบบตรง ๆ เมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าพึ่งสิ้นหวังไป เพราะแม้ว่าทางเลือกสำคัญคนที่มีอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ อาจจะไม่มีสำหรับ ธนาคารกรุงเทพ แต่ก็มีสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระในลักษณะของสินเชื่อเพื่อประกอบการธุรกิจนั่นเอง 

จะขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพได้อย่างไร

นอกจากสินเชื่อประเภทผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานประจำแล้ว ก็คือ สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพลักษณะสินเชื่อธุรกิจชื่อว่า “สินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี” 

รายละเอียดของสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

แม้ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจแต่ก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นการให้วงเงินสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการขอวงเงินระยะสั้นหรือระยะยาว เงินสำหรับตั๋วเงิน เป็นต้น โดยผู้ที่ต้องการสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพไม่เพียงแต่จะต้องทำความเข้าใจว่าจะสามารถขอได้เฉพาะรูปแบบธุรกิจแล้ว ก็จะจำเป็นจะต้องเข้าใจรายละเอียดก่อนขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเสียก่อน ดังต่อไปนี้

  • สามารถรับเงินก้อนยืมเงินธนาคารกรุงเทพไปใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์เรื่องเงินก้อนอย่างชัดเจนว่าจะนำไปหมุนเวียนทรัพย์สินของธุรกิจอย่างไร เช่น การซื้ออุปกรณ์ใช้งานสำหรับสำนักงาน หรือลงทุนเพื่อช่วยพยุงธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้
  • ผ่อนชำระได้นานสบาย ไม่ว่าจะวงเงินสินเชื่อเท่าไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อได้นานสุดถึง 7 ปีเต็ม ๆ เลยทีเดียว 
  • ไม่จำเป็นต้องเช็คผลอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงเทพด้วยตนเอง เพราะเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการติดต่อกลับจากธนาคารทันที
  • ไม่จำกัดประเภทของธุรกิจ นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้เช่นกัน 
  • มีเอกสารประกอบการขอสินเชื่อค่อนข้างเยอะ และมีความละเอียด โดยจะแบ่งเป็นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนผู้กู้ เอกสารที่แสดงสถานะทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการเดินบัญชี เอกสารเกี่ยวข้องกับหลักประกันสินเชื่อ เพื่อนำมาช่วยค้ำประกันสินเชื่อพร้อมรับสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2567
  • ลักษณะของหลักประกันสินเชื่อ เช่น เงินฝากของผู้สมัคร สังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นกัน 

คุณสมบัติสำคัญผู้ที่ต้องการสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

  • ผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ หรือจะเป็นนิติบุคคล เช่น ร้านค้า บริษัท ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
  • สำหรับกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพเป็นบุคคลธรรมดา เริ่มต้นอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จนกระทั่งสูงสุดถึง 65 ปี 
  • จำเป็นจะต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีด้วย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการขออนุมัติสินเชื่อ

ผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพจะต้องมีการยินยอมให้ตรวจสอบประวัติทางการเงิน และนำมาพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อได้นั่นเอง


อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพปี 64
กำหนดรายได้ 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 23% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-59 ปี
สินเชื่ออาชีพอิสระไม่ใช้ฐานเงินเดือน
กำหนดรายได้ 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ สูงสุด 23% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-59 ปี
กู้เงิน ธ.ก.ส กู้ง่ายๆ รู้ผลใน 30 นาที
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้ ( เฉพาะลูกค้า ธกส )
ร้อยละ สูงสุด 14% ต่อปี
อายุ ไม่กำหนดอายุ
กู้เงินทำธุรกิจพร้อมรับเงินก้อนรู้ผลไว
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 14% ต่อปี
อายุ อายุ 20 ปีขึ้นไป