ยืมเงินออมสินกู้ง่ายๆ ไม่กำหนดรายได้
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 12% ต่อปี
อายุ อายุ 20 ปีขึ้นไป

ยืมเงินออมสินผ่านแอพ MyMo กับสินเชื่อพลังเสริมฐานราก 2567

ทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับโอกาสเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจากการประสบปัญหาความคาดแคลนทางการเงิน เพื่อรากฐานที่มั่นคงของคนรากหญ้า ธนาคารออมสินตระหนักดีว่าทุกคนควรสามารถยืมเงินออมสินได้ ออมสินปล่อยสินเชื่อสินเชื่อพลังเสริมฐานรากเพื่อให้โอกาสสำคัญกับทุกคนได้นั่นเอง 

รายละเอียดของการยืมเงินออมสินกับสินเชื่อพลังเสริมฐานราก 

เป็นการยืมเงินออมสินที่นับว่ามีความคุ้มค่าอย่างมากต่อยุคสมัยนี้เนื่องจากเป็นมาตรการสินเชื่อที่มาจากมาตรการเยียวยาประชาชนของรัฐบาลเอง ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษกว่าสินเชื่อในสภาวะปกติ จึงไม่ต้องถามเลยว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2567 

 • สามารถยื่นเรื่องสินเชื่อได้ภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้น คือ 30 มิถุนายน 2567
 • จะต้องกู้ออนไลน์ธนาคารออมสินเท่านั้น โดยผ่านแอปพริเคชันของธนาคารออมสิน “MyMo” เลือกเมนูยืมเงินออนไลน์ “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
 • ยืมเงินออมสินได้ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
 • สามารถยื่นขอกู้ยืมเงินออมสินได้ในทุกประเภทอาชีพ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องมนุษย์เงินเดือนหรือเจ้งของกิจกาสร หรือมีอาชีพอิสระก็ตาม
 • สามารถยืมเงินออมสินได้ด้วยระยะเวลายาวนานที่สุด 30 งวด หรือเทียบแล้วประมาณ 3 ปี โดยมีระยะเวลาการปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรกสิ้นเชิง เพราะรัฐบาลจะเป็นผู้เสียค่าอัตราดอกเบี้ยให้นั่นเอง 
 • ผู้ลงทะเบียนยืมเงินออมสินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยจะเสียเพียงเดือนละ 0.35% และเป็นแบบคงที่ (Flat Rate) แต่หากมีการผิดนัดชำระขึ้นมาจะถูกปรับดอกเบี้ยพิเศษทันทีเป็นการคิดเพิ่มขึ้นจาก 0.35% เป็น 0.50% 
 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้านบริการสินเชื่อแต่อย่างใด
 • บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถสมัครยืมเงินออมสินได้แล้ว ไม่ต้องยุ่งยากเอกสารวุ่นวาย
 • รอรับผลการสมัครเพื่อพิจารณาสินเชื่อได้ใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น 

คุณสมบัติสำคัญของผู้ที่ต้องการยืมเงินออมสินกับสินเชื่อพลังเสริมฐานราก

 • ไม่จำกัดอาชีพผู้สมัครสินเชื่อแต่อย่างใด
  • อาชีพพนักงานประจำของหน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานบริษัท ลูกค้าบริษัท เป็นต้น โดยกำหนดเกณฑ์อายุของกลุ่มนี้ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น
  • อาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป เช่น พ่อค้าแม่ค้า ฟรีแลนซ์ เป็นต้น โดยกำหนดเกณฑ์อายุของกลุ่มนี้ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องไม่เกิน 70 ปีเท่านั้น
 • ผู้สมัครกู้ยืมเงินออมสินห้ามประกอบอาชีพที่รับรายได้จากหน่วยงานรัฐ เช่น ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 
 • ผู้สมัครห้ามเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสินเด็ดขาด 
 • สมัครยืมเงินออมสินได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 • กรณีเป็นลูกค้าเก่าธนาคารออมสินก็สามารถสมัครได้ แต่จะต้องผ่านการปิดบัญชีไม่เกินระยะเวลา 3 ปีเท่านั้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อประชาสุขใจให้เงินด่วนรู้ผลไว
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 12% ต่อปี
อายุ อายุ 20 ปีขึ้นไป
กู้ ธ.อ.ส เพื่อผู้อยากมีบ้านและที่ดิน
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 12% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-65 ปี
สินเชื่อธนาคารออมสินเพื่อประชาชนวันนี้
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 12% ต่อปี
อายุ ตั้งแต่ 20-65 ปี
credit u บริการผ่อนของไม่ใช้บัตรล่าสุด
กำหนดรายได้ ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ สูงสุด 36% ต่อปี
อายุ อายุ 18 ปีขึ้นไป